Tel 0141-52300 info@mabrarehab.se

Samarbetsavtal

Våra samarbetsavtal

MåBra Rehab är en privat Fysioterapimottagning.  Vi har samverkansavtal med Region Östergötland och till oss söker du med eller utan remiss. Region Östergötlands taxor och högkostnadsskydd gäller.

 För dig som har en privat vårdförsäkring genom din arbetsgivare, har MåBra Rehab samarbetsavtal med flera försäkringsbolag.

Kommunanställda med flera kan lösa in sin friskvårdspeng hos oss genom Actiway. MåBra Rehab har ett väl utvecklat samarbete med flera lokala företag, idrottsföreningar och andra organisationer. 

Våra uppdragspartners