Egenremiss

Begränsat med tider nu under semestrar, bokningsbara tider finns främst i augusti för närvarande.

Vi behöver svar på några frågor för att ta hand om din förfrågan på bästa sätt.

 

 

 

Vänligen fyll i nedanstående formulär

    Har du sökt vård för de aktuella besvären tidigare?

    Tidigare utredning, ex vis röntgen eller annat?

    Är du sjukskriven för de aktuella besvär du söker för?

    Om du svarat JA på ovanstående fråga – beskriv kortfattat här: