Tel 0141-52300 info@mabrarehab.se

Vår historia

MåBra Rehab startade våren 1993 som en del av Motala Företagshälsovård, med tyngdpunkt på arbetsrelaterad rehabilitering. Personalgruppen bestod då av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, ergonom, beteendevetare och skyddsingenjör. Motala Företagshälsovård (MFhv) sattes i konkurs 1995.

Läs mer

MåBra Rehab, som var en del av MFhv, rekonstruerades 1995-1996, och nystartades av Hans Sauer och Cecilia Ekman-Thulin som ägare. Den nya inriktningen blev dels sjukgymnastik enligt öppen vårdtaxa, dels patientarbete mot den privata sektorn; försäkringsbolag, företag, idrottsgymnasium och idrottsklubbar.

I samband med att MåBra Rehab AB startade i egen regi började man även bedriva friskvård i form av gymträning, bassänggrupper och spinning.

Våren 2009 sålde Cecilia Ekman-Thulin sin del av MåBra Rehab till Tobias Stenberg, som då blev ny kompanjon tillsamman med Hans Sauer. Hösten 2013 sålde i sin tur, Hans Sauer, sin ägardel till Johanna Eriksson. Idag ägs och drivs företaget av Tobias Stenberg och Johanna Eriksson. Hans Sauer arbetar kvar som anställd. 

Vårt mål har alltid varit att ge en god vård av hög kvalitet och samtidigt erbjuda bra tillgänglighet genom att vara flexibla. Företaget har genom åren kontinuerligt stimulerat och uppmanat medarbetare till fortbildning, utveckling och tillgodogörande av ny teknik.