OMT

Manuellterapeutisk undersökning och behandling, samt funktionsträning vid störningar, skador och sjukdomar i det neuro-muskuloskelettala systemet.

Vad är OMT?

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. Omhändertagandet är baserat på aktuell vetenskap och klinisk beprövad erfarenhet och anpassas till varje individ. Terapeuten undersöker och behandlar patienten manuellt. Egenträning ingår också i behandlingen.

Undersökning

I en bedömning undersöker terapeuten manuellt patienten. En mängd fysiska undersökningsverktyg finns att tillgå, där smärtreproduktion, avlastningstester och specifikt riktade rörlighetstester ingår. Terapeuten tar även hänsyn till övrig hälsa och psykosociala faktorer.

Behandling

Behandling planeras i samråd med patienten där konkreta del- och slutmål sätts upp. Behandlingen baseras på individens förutsättningar och kan vara smärtlindrande, rörelseökande eller stabiliserande. Metoder som används är specifikt anpassad träning, ledmobilisering, manipulation, avspänning, tejpning, mjukdelsbehandling av muskler och fascia samt behandling av det perifera nervsystemet. I mottagningsbesöket informerar terapeuten om preliminär diagnos och prognos.

Det huvudsakliga målet med behandlingen är att lindra smärta och att optimera funktionstillstånd.

För fördjupad information hänvisas till