MDT

Patientcentrerad metod, baserad på mekanisk belastning för att klassificera/diagnostisera och behandla problem från rygg, nacke, leder och lednära strukturer.

Vad är MDT?

MDT, även kallad McKenziemetoden, riktar sig till patientens egen förmåga till självbehandling och kontroll av sina besvär. Grundfilosofin är att aktivt involvera patienten i behandlingen. Metoden bygger på vetenskap och beprövad praxis och anpassas till varje individ. I metoden ingår även manuella behandlingar av terapeut vid behov.

Undersökning

Undersökning sker genom patientens egna utförda rörelser i olika riktningar, test av muskelaktivering och utvärdering sker genom funktionella smärtande rörelser, som patienten kan utföra på behandlingsrummet. Undersökning kan även inkludera manuella tekniker och kontroll av nervfunktion.

Behandling

Patienten får egenövningar som behandling. Dessa baseras på belastningstesten i undersökningen, som har minska patientens smärta. Manuella terapier kan även användas när egenövningar inte lindrar smärta tillräckligt.

För fördjupad information hänvisas till